Książka "Docker. Praktyczne rozwiązania"

Recenzja książki „Docker. Praktyczne zastosowania” + ściągawka z poleceń

W ramach uzupełniania wiedzy przeczytałem książkę „Docker. Praktyczne zastosowania” (polskie tłumaczenie „Docker: Up & Running” Karl Matthias, Sean Kane, O’Reilly Media) z 2015 roku. Moja motywacja wynikła z fakt że mimo zaliczenia wewnętrznego szkolenia dla developerow w firmie e-point około 2 lat temu moja wiedza bardzo szybko „wyparowała” i konieczne było jej uporządkowanie.

Książka ma charakter kompendium wiedzy i opisuje ogólne założenia konteneryzacji, pracę z obrazami i konkretnymi kontenerami. Jest dobrze przetłumaczona na polski, ma przykłady gotowe do uruchomienia i generalnie bardzo dobrze się czyta.

Czytając książkę zrobiłem sobie szereg notatek które po uporządkowaniu stały się ściągawką z poleceń dockera która przyda mi się w przyszłości, więc może także przydać się innym użytkownikom.

Praca z obrazami:

 • Dockerfile – plik konfiguracyjny
 • budowanie obrazu:
  $ docker build -t example/docker-node-hello:latest .
 • uruchamianie zbudowanego obrazu:
  $ docker run -d -p 8080:8080 example/docker-node-hello:latest
 • lista obrazów:
  $ docker images
 • kasowanie obrazu
  $ docker rmi id_obrazu
 • sprawdzanie zawartości (składu) obrazu:
  $ docker history id_obrazu

Kontenery:

 • lista działających kontenerów
  $ docker ps -a
 • zatrzymanie kontenera:
  $ docker stop id_kontenera
 • publiczne rejestry: https://hub.docker.com/explore/
 • logowanie do rejestru + wylogowywanie:
  $ docker login
  $ docker logout
 • tagowanie własnych obrazów:
  $ docker tag example/docker-node-hello:latest mberkan/docker-node-hello:latest
 • lista obrazów na serwerze:
  $ docker images
 • wypchnięcie obrazu do repozytorium:
  $ docker push mberkan/docker-node-hello:latest
 • pobranie obrazu z repozytorium
  $ docker pull mberkan/docker-node-hello:latest
 • polecenie „run” = „crate” + „start”
 • tworzenie kontenera:
  $ docker create --name="awesome-service" ubuntu:latest
 • ustawianie nazwy hosta w czasie startu:
  $ docker run --rm -ti --hostname="mojkontener.przyklad.com" ubuntu:latest /bin/bash
 • ustawienie magazynu danych
  $ docker run --rm -ti -v /mnet/session_data:/data ubuntu:latest /bin/bash
 • mapowanie portów
  $ docker run --rm -p 6379:6379 redis:latest
 • ograniczenia zasobów procesora (2), io (1) i allokacji pamięci (2):
  $ docker run --rm -ti progrium/stress --cpu 2 --io 1 --vm 2 --vm-bytes 128M --timeout 120s
 • kilka prób jeżeli kontener nie chce wstać: --restart=on-failure:3
 • zatrzymywanie kontenera:
  $ docker stop id_kontenera
 • żeby zakillować po 25 sekundach można zrobić
  $ docker stop -t 25 id_kontenera
 • zakillowanie:
  $ docker kill id_kontenera
 • zapauzowanie / wznowienie
  $ docker pause id_kontenera
  $ docker unpause id_kontenera
 • „wejście” do działającego kontenera:
  $ docker exec -t -i id_kontenera /bin/bash
 • sprawdzenie zmian w plikach w lokalnym kontenerze względem obrazu:
  $ docker diff id_kontenera
 • usunięcie kontenera:
  $ docker rm id_kontenera

Monitoring kontenerów:

 • sprawdzanie szczegółów kontenera
  $ docker inspect id_kontenera
 • sprawdzenie używanych wolumenów:
  $ docker volume ls
  $ docker volume inspect id_wolumenu
 • przeglądanie logów z kontenera
  $ docker logs -f id_kontenera
 • statystyki kontenera
  $ docker stats id_kontenera
 • lista procesów w kontenerze
  $ docker top id_kontenera
 • wyświetlanie eventów
  $ docker events
 • wyświetlenie intefejsów sieciowych używanych przez kontenery:
  $ docker network ls
  $ docker network inspect id_interfejsu_sieciowego
 • inne (nieprzetesowane)
  $ docker cp # kopiowanie
  $ docker export # zapisywanie systemu plików jako tar
  $ docker save # zapisywanie obrazu jako tar
  $ docker import # wczytywanie obrazu z tar

Inne polecenia dockera:

 • sprawdzanie wersji komponentów:
  $ docker version
 • sprawdzanie wersji serwera:
  $ docker info

Do zarządzania zależnościami pomiędzy kontenerami służy docker-compose.

Inne użyteczne polecenia „niedockerowe”

 • wyświetlanie drzewa procesów w linuxie:
  $ ps axlfww
  $ ps -ejH
  $ pstree
  $ pstree `pidof dockerd`
 • przeglądanie zdarzeń w procesie:
  $ sudo strace -p `pidof dockerd`
 • lista otwartych plików przez proces:
  $ sudo lsof -p `pidof dockerd`
 • wyświetlenie aktywnych połączeń sieciowych:
  $ sudo netstat -an
  $ sudo netstat -anp
 • wypisywanie n-tej (2) kolumny outputu:
  $ ps -ef | awk '{print $2}'
 • wyświetlanie listy interejsów sieciowych
  $ ip addr show

Narzędzia do koordynacji:

Narzędzia do planowania przetwarzania rozproszonego:

Kolejna książka szerzej opisująca Dockera i przetwarzanie rozproszone: „Docker Cookbook” Sebastian Goasguen (2015) – niestety na razie brak polskiego tłumaczenia.

O autorze

Marek Berkan Marek Berkan: programista, entuzjasta tworzenia oprogramowania, zarządzania zespołami technicznymi. Prywatnie motocyklista, kolarz MTB, biegacz, żeglarz, rekreacyjny wspinacz, zamiłowany turysta. Witryny: , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *