Java EE: szybki start z projektem War z Gradle w IntelliJ Idea

Proste z pozoru zadanie pt. jak napisać i uruchomić prostą stronę w JSP i servlet w serwerze Tomcat korzystając z wbudowanych ułatwień w IntelliJ Idei okazuje się dosyć trudnym zadaniem dla początkujących programistów Java. Poniżej znajduje się uproszczony przepis jak zrobić to w kilkudziesięciu (!) prostych krokach. Przepis bazuje na systemie Linux ale większość kroków powinna być identyczna na innych OS-ach.

Wymagania na starcie

 • JDK 1.8 lub nowsze, polecenie „java -version” powinno zwracać wynik zbliżony do ’java version "1.8.0_111"
 • Gradle 3.1 lub nowsze, polecenie „gradle -version” powinno zwracać wynik zbliżony zawierający ...Gradle 3.1...,
 • IntelliJ Idea Utimate (nie mam pewności czy wsparcie do Tomcata jest w Community).

Utworzenie projektu

 • Robimy nowy projekt w Idei: File -> New -> Project -> Empty project -> Next -> wskazujemy katalogi, np. w katalogu ~/projects/example-gradle-war/
 • Robimy nowy moduł typu „Gradle”:
  • File -> Project Structure -> Modules -> (+) -> New module -> Gradle -> zaznaczamy „Additional Libraries and Frameworks”: Java i Web,
   screenshot_2016-12-13_01_create_module
  • podajemy GroupId: mberkan.pl, ArtifactId: examplewar, VersionId: 1.0-SNAPSHOT -> Next,
  • na ekranie konfiguracji gradle nic nie zmianiamy, klikamy Next,
  • zostawiamy „Module name” = examplewar i podane ścieżki, klikamy Finish i „Ok” -> jako wynik mamy plik build.gradle i katalog src/main/webapp z plikiem index.jsp
 • Instalacja serwera Tomcat:
  • ściągamy binarkę z http://tomcat.apache.org/download-80.cgi i rozpakowujemy do katalogu ~/opt/apache-tomcat-8.5.6/
  • w Idei wchodzimy na Run -> Edit configuration
  • klikamy (+) i wybieramy „Tomcat Server” -> „Local”
   screenshot_2016-12-13_02_add_tomcat_server_configuration
  • jako nazwę podajemy „Tomcat 8.5.6”, klikamy Configure i wskazujemy powyższy katalog ~/opt/apache-tomcat-8.5.6/
   screenshot_2016-12-13_04_add_tomcat_server_configuration_2
  • przy ostrzeżeniu na dole pt. „No artifacts marked for deployment” klikamy „Fix” i wybieramy „examplewar-1.0-SNAPSHOT.war (exploded)”
  • klikamy OK
 • Odpalamy skonfigurowanego Tomcata przyciskiem „Debug”
  screenshot_2016-12-13_configured_tomcat
 • na konsoli powinno się pojawić coś w rodzaju:
  [2016-12-13 11:22:22,095] Artifact Gradle : mberkan.pl : examplewar-1.0-SNAPSHOT.war (exploded): Artifact is deployed successfully
  
 • Otwieramy przeglądarką URL http://localhost:8080/ i powinien pojawić się napis „$END$” (lub inna treść strony JSP wygenerowana z szablonu).
 • „Fast-development” plików JSP

  Fast-development to określenie szybkiego osiągania efektu zmian w kodzie JSP widocznego w przeglądarce – standardowo trzeba budować projekt i restartować serwer aplikacyjny co jest szalenie nieefektywne przy komercyjnym tworzeniu oprogramowania. Chcemy aby wyniki naszych zmian były widoczne niemal od razu, jak w PHP.

  • Wprowadzamy zmianę w pliku JSP, np. za znacznikiem $END$ dodając „XXX”,
  • Sprawdzamy że zwykłe przeładowanie strony w przeglądarce nic nie daje :-(,
  • Wybieramy Run -> Update 'Tomcat 8.5.6′ application (CRTL-F10) -> zaznaczamy „Update classes and resources” -> OK,
  • Przeładowujemy strony w przeglądarce -> widzimy zmianę :-).

  Pierwszy servlet

  • W pliku build.gradle w sekcji dependencies dodajemy:
   compile group: 'javax.servlet', name: 'javax.servlet-api', version: '3.1.0'
   

   (inaczej nie znajdzie się klasa HttpServlet)

  • W widoku „Gradle” klikamy pierwszą ikonkę ze strzałkami „Refresh all gradle projects”
  • Zaznaczamy w sekcji „Project” katalog src/main i dodajemy (CRTL-Insert) „Directory” o nazwie java
  • Klikamy na stworzony katalog i dodajemy „Package” o nazwie pl.mberkan.examplewar
  • Klikamy na stworzony pakiet i dodajemy „Class” o nazwie ExampleServlet
  • Wygenerowanej klasie dodajemy extend HttpServlet, dodajemy ciało metody i mapowanie na URL:
   package pl.mberkan.examplewar;
   
   import javax.servlet.annotation.WebServlet;
   import javax.servlet.http.HttpServlet;
   import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
   import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
   import java.io.IOException;
   
   /**
    * @author Marek Berkan
    */
   @WebServlet("/servlet")
   public class ExampleServlet extends HttpServlet {
     public void doGet(HttpServletRequest request, 
              HttpServletResponse response)
         throws IOException {
       response.getWriter().println("Hello");
     }
   }
   
   
  • Wybieramy Run -> Update 'Tomcat 8.5.6′ application (CRTL-F10) -> zaznaczamy „Redeploy” -> OK
  • Otwieramy przeglądarką URL http://localhost:8080/servlet i widzimy „Hello”.

  Fast development servletów

  • Wprowadzamy zmianę w pliku ExampleServlet, np. za „Hello” dodając „XXX”,
  • Sprawdzamy że zwykłe przeładowanie strony w przeglądarce nic nie daje :-(,
  • Wybieramy Build -> Recompile 'ExampleServlet.java’ (CRTL-Shift-F9),
  • Przeładowujemy strony w przeglądarce -> widzimy zmianę.

  Podsumowanie

  Mam nadzieję że ten przepis ułatwi start nowego projektu początkującym programistom Java.

  Kod opisanej aplikacji znajduje się pod adresem https://github.com/.

  O autorze

  Marek Berkan Marek Berkan: programista, entuzjasta tworzenia oprogramowania, zarządzania zespołami technicznymi. Prywatnie motocyklista, kolarz MTB, biegacz, żeglarz, rekreacyjny wspinacz, zamiłowany turysta. Witryny: , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *